info@nordkolorcz.cz, Kašparova 592, 463 12 Liberec 25

Rekonstrukce hlav základů příhradových stožárů

(VVN, VN, NN)

Nejprve je základ odborně vybourán, v případě potřeby jsou vyvařeny příčky nebo diagonály. Za užití chemické kotvy je navrtána armatura a vyvařen koš základu.
Na starý základ je aplikován adhezní můstek, do 1 bm v ně stožáru je proveden antikorozní nátěr.
Po zabetonování a vyzrání betonu B25+ s příměsí Xypexu® je stožár odšalován, je navařeno zemnění a dílo je předáno investorovy. Vše dle metodiky ČEZ distribuce a. s. .

Práce jsou prováděny pod dohledem odborníka s vyhláškou s vyhláškou 50/1978 § 7-10.

Rekonstrukce střech a opláštění trafostanic

V rámci všech oprav fungujeme v pohotovostním režimu.
Pokud dojde k zatečení do trafostanice, pak se střecha provizorně zakryje.
Následně, při vhodných klimatických podmínkách dochází k demontáži staré krytiny, pokládce základní a vrchní vrstvy nové krytiny asfaltového typu.

Práce jsou prováděny pod dohledem odborníka s vyhláškou 50/1978 § 7-10

Rekonstrukce hlav základů trafostanic

Nejprve je základ odborně vybourán, v případě zúžené konstrukce trafostanice jsou tyto části vyvařeny. Za užití chemické kotvy je navrtána armatura, ta je vyvařena jako výztuž základu.
Na starý základ je aplikován adhezní můstek, do 1 bm v ně mřížové trafostanice je proveden antikorozní nátěr. Po zabetonování a vyzrání betonu B25+ s příměsí Xypexu® jsou základy odšalovány, po terénních úpravách je dílo předáno investorovy.

Práce jsou prováděny pod dohledem odborníka s vyhláškou s vyhláškou 50/1978 § 7-10.

Pozitivní energie

Profesionální přístup

Spokojenost zákazníka

© Nord Kolor CZ, s. r. o. 2022, všechna práva vyhrazena.